Hem arrow Alla kategorier arrow Förebyggande arbete mot fusk, oegentligheter och bedrägerier

Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Förebyggande arbete mot fusk, oegentligheter och bedrägerier

Se ett antal korta intervjuer om det förebyggande arbete som sker inom olika organisationer för att motverka fusk och oegentligheter inom välfärdssektorn. Du får bland annat ta del av konkreta råd. Anders Nordh, SKL Öppen data om offentlig verksamhet. Lars-Erik Lövdén, utredare regeringen Förslag på hur brottslighet mot välfärdssystemen ska stoppas. Stefan Sjöblom, Borås Stad Områden där riskerna för fusk och oegentligheter bedöms som störst. Peder Englund, Borås Stad Organisation, arbetssätt,metoder - förebygga systemhotande attacker. Carina Carlsson, Örebro kommun Samverkan för att förebygga och motverka fusk och oegentligheter. Johanna Skinnari, BRÅ BRÅ:s forskning kring fusk, oegentligheter och bedrägerier. Kristina Lindhoff Carleson, Internationella åklagarkammaren i Stockholm Rättsprocesser - grov organiserad brottslighet riktad mot en kommun. Roger Svanborg, Södertälje kommun Södertälje ger förslag på arbetsgången att förebygga, leta och agera. Cecilia Berglin, SKL Förebygg korruption genom att arbete med kultur och struktur, SKL.
Sökord: Korruption muta bestickning juridik
Ämne: Samhälls- och rättsvetenskap
Kategori: Lärobjekt lärare
Författare: SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
Medförfattare:
År: 2017
Språk: Svenska
Nivågradering: Gymnasium/vux,Högskola,Övriga,
Filnamn: Länka till intervjuerexempel.11342.html
Filtyp:   html (Mediatyp: link)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2017.06.22 11:47
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif