Hem arrow Alla kategorier arrow Antologi: Att demokratisera demokrati - 12 berättelser om samhällsomdaning och dialog

Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Antologi: Att demokratisera demokrati - 12 berättelser om samhällsomdaning och dialog

Ny antologi om medborgardialog och social hållbarhet. Ladda ned som pdf-fil eller läs direkt på Internet. Praktisk erfarenhet kopplas till teoretisk kunskap i antologin ”Att demokratisera demokratin”. Antologin lyfter hur medborgardialoger kan användas för att skapa social hållbarhet och skriften är ett resultat av SKL:s högskoleutbildning. Erfarenheter från arbetet med mottagning av nyanlända och digitaliseringens möjligheter till delaktighet är två av tolv olika exempel, som lyfts upp i den nu färdiga rapporten om samhällsomdaning och dialog. Under våren 2016 har Göteborgs universitet på uppdrag av SKL genomfört en högskolekurs kring omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgar­dialog. Kursdeltagarna, som alla är tjänste­personer i en kommun, fick i sin examination skriva en uppsats där det lokala arbetet byggs ihop med olika teoretiska utgångspunkter som kursen har lyft fram. Uppsatserna ger inspiration till hur teori kan ge hjälp att analysera medborgardialoger. De visar också hur olika situationer kräver innovation och mod att pröva nya sätt att föra dialog för att lösa frågor som uppstår här och nu.
Sökord: Hållbarhet utveckling inflytande rättigheter
Ämne: Forskning och kultur
Kategori: Projekt- och specialarbeten
Författare: Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs universitet
Medförfattare: Varje enskild författare
År: 2017
Språk: Svenska
Nivågradering: Högskola,Övriga,
Filnamn: Länka till attdemokratisera-demokrati.html
Filtyp:   html (Mediatyp: link)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2017.03.15 13:01
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif