Hem arrow Alla kategorier arrow Lärportalen - Skolverket

Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Lärportalen - Skolverket

Material för utveckla undervisning. Lärmoduler: Digitalisering, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Specialpedagogik och Skolans värdegrund. Materialet är indelat i så kallade moduler. Modulerna är framtagna i samarbete med forskare runt om i landet. De innehåller webbtexter, vetenskapliga artiklar, fördjupande frågor och ofta klassrumsfilmer som underlag för diskussioner och reflektion över undervisningen. Här finns också stöd för gemensam planering och uppföljning. Målet är att deltagarna med stöd av modulinnehållet kontinuerligt får möjlighet att reflektera över vad de gör och tillsammans utveckla undervisningen, med en tydlig koppling till vad eleverna lärt sig.
Sökord: Pedagogik undervisning lärobjekt fortbildning
Ämne: Uppfostran och undervisning
Kategori: Lärobjekt lärare
Författare: Skolverket.se
Medförfattare:
År: 2017
Språk: Svenska
Nivågradering: Grundskolan 1-7,Grundskolan 7-9,Gymnasium/vux,
Filnamn: Okänd
Filtyp:   se/#/ (Mediatyp: link)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2017.03.15 10:50
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif