Hem arrow Alla kategorier arrow Ett steg mot Sverige

Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Ett steg mot Sverige

- Skräddarsy din egen kurs i svenska språket och den svenska kulturen! Projektet har utarbetat ett läromedelsmaterial som vänder sig dels till inlärare som själva vill lära sig svenska i sin egen takt, dels till lärare som vill använda materialet i sin undervisning.Materialet omfattar texter, övningar, fakatarutor, ordlistor, samt aktuella länkar för vidare läsning på de teman som texterna berör. Innehållet utgår ifrån unga människors vardag i Sverige, Finland och Baltikum och olika tidsaktuella ämnen som berör dem. Karaktärerna möts och lär känna varandra och varandras länder. Den språkliga nivån motsvarar B1 och B2 enligt de nivåer som finns beskrivna i den europeiska språkskalan. Texterna är fristående och kan läsas i vilken ordning som helst. Som inlärare kan du studera självständigt utifrån din egen situation, oberoende av tid och plats. Du som är lärare kan plocka material från den här hemsidan och använda i din undervisning. Du kan använda texterna i sin helhet eller endast delar av dem utifrån gruppens intresse och undervisningens tidsramar. Materialet kan också användas som extrauppgifter då de med lätthet kan användas såväl under lektionstid som självständigt i hemmet.
Sökord: Språkundervisning språkförståelse samhörighetskänsla östersjöområdet
Ämne: Språkvetenskap
Kategori: Lärobjekt lärare
Författare: Sarah Ljungquist, Ulrika Serrander
Medförfattare: Ilona Laha, Aija Jakovele
År: 2017
Språk: Svenska
Nivågradering: Grundskolan 7-9,Gymnasium/vux,Övriga,
Filnamn: Okänd
Filtyp:   eu/ (Mediatyp: link)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2017.02.13 17:20
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif