Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Demografisk Databas - Södra Sverige

Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS) innehåller uppgifter ur kyrkoböcker från församlingar i Skåne och Blekinge från 1600-talets mitt till 1900-talets början. Demografi är vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek, sammansättning. I databasen kan man mänger av intressant uppgifter om och register över dopböcker, lysnings- och vigseböcker samt död- och begravningsböcker. För släkt- och personforskning, kulturhistoriska teman som ortsnamn, yrken/titlar, dödsorsaker/sjukdomar och personnamn.
Sökord: Genologi kyrkoböcker befolkning kulturhistoria
Ämne: Geografi och lokalhistoria
Kategori: Bibliotekens sökguider
Författare: Huvudman: Landsarkivet i Lund
Medförfattare: Riksarkivet
År: 2012
Språk: Svenska
Nivågradering: Gymnasium/vux,Högskola,Övriga,
Filnamn: Okänd
Filtyp:   nu (Mediatyp: link)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2012.12.15 10:50
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif