Hem arrow Alla kategorier arrow Virtue - studera och analysera vattenmiljöer

Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Virtue - studera och analysera vattenmiljöer

Har du nyfikna elever? Vill du med enkla medel inspirera till ett naturvetenskapligt tänkande? I så fall ska du och din klass testa Virtue! Konceptet är enkelt: Ett antal CD-skivor monteras på rack och placeras ut i olika vattenmiljöer och årstider. Genom att sedan analysera påväxt på skivorna och registrera fynden i en databas, får eleverna ett underlag för jämförelse och diskussioner av resultat. Från förskolan till komvux: Virtue kan användas från förskolan till komvux, eftersom projektet kan anpassas till olika åldrar och mognadsgrad. De yngre barnen är fascinerade av vad de ser och aktiviteten kan väcka intresse för livet under havsytan. I äldre åldrar kan Virtue användas inom flera ämnen såsom biologi, matematik, miljökunskap och fysik. Projektet är i grunden enkelt, billigt och fungerar året runt. Virtue lämpar sig även väl som gymnasiearbete.
Sökord: Marin ekologi miljö utomhuspedagogik
Ämne: Naturvetenskap
Kategori: Lärobjekt lärare
Författare: Institutionen för biologi och miljövetenskap
Medförfattare: Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet
År: 2012
Språk: Svenska
Nivågradering: Grundskolan 1-7,Grundskolan 7-9,Gymnasium/vux,
Filnamn: Länka till virtue
Filtyp:   se/samverkan/skolkontakter/grundskolan/virtue (Mediatyp: link)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2012.06.09 19:02
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif