Hem arrow Alla kategorier arrow Nationella provbanken i moderna språk

Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Nationella provbanken i moderna språk

Projektet Nationella provbanken i moderna språk bidrar till att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna samt en ökad måluppfyllelse för eleverna. Provmaterialet ska vara ett stöd för läraren i bedömningen av elevernas prestationer i slutet av åk 9 i grundskolan alternativt i slutet av respektive kurs på gymnasieskolan. Materialet finns dock att tillgå under både höst- och vårtermin, eftersom vissa skolor avslutar sina kurser vid andra tillfällen än vid läsårets slut. Observera att huvuddelen av Provbanken omfattas av sekretess. Provbanken i moderna språk erbjuder provmaterial i de fyra färdigheterna höra, tala, läsa och skriva för språkval åk 9/steg 2, steg 3 och 4 i franska, spanska och tyska. Provmaterialen för språkval åk 9/steg 2 och steg 4 kommer efter hand att revideras och kommenteras utifrån kurs- och ämnesplaner 2011. Utöver delproven finns bedömningsmaterialet från 2001 med utökade kommentarer i fri muntlig produktion/interaktion och fri skriftlig produktion/interaktion för språkval åk 9/steg 2, exempelmaterial samt ett formativt material för nybörjarnivå till och med språkval åk 9/steg 2 för respektive språk. Provbanken i moderna språk erbjuder dessutom annat material som är avsett att ge stöd åt lärarna på olika sätt, t.ex. kurs- och ämnesplaner, en samling uppgifter från tidigare prov och rapporter om genomförda prov.
Sökord: Bedömning jämförelse kvalitet kriterier
Ämne: Språkvetenskap
Kategori: Lärobjekt lärare
Författare: Skolverket och Göteborgs universitet
Medförfattare: Projektet Nationella prov i främmande språk
År: 2012
Språk: Svenska
Nivågradering: Grundskolan 7-9,Gymnasium/vux,
Filnamn: Länka till index.html
Filtyp:   html (Mediatyp: link)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2012.06.09 18:50
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif