Hem arrow Alla kategorier arrow Interaktiva teman - kunskapsgalax Infact

Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Interaktiva teman - kunskapsgalax Infact

Infact — en kunskapsgalax Konceptet Konceptet är speciellt utvecklat för presentation av forskningsinformation på forskning.se och kan med fördel återanvändas i olika samarbetsprojekt. Pedagogisk idé Infact utgår från ett helikopterperspektiv där användaren får en klar överblick och själv väljer eventuell djupdykning i de olika bubblornas faktapresentationer. Systemet bygger på bildbaserat lärande, där övergripande texter och interaktiva illustrationer samverkar till pedagogiskt utformade kunskapsscener. Användaren kan i egen takt utforska innehållet. Syfte Att öka intresset för forskning och verka för att forskningens resultat kommer till nytta i samhället. Infact är användbart i detta arbete genom sin folkbildande karaktär och ett intresseväckande upplägg — såväl för forskning.se som för andra organisationer med liknande uppgifter. Målgrupper Infact är i första hand tänkt för allmänheten, särskilt för gymnasieelever. Svårighetsgraderna i de olika kunskapsscenerna kan dock variera. Innehåll Alla ämnen inom Infact ska vara av allmänt intresse, ha en koppling till människors vardag eller på annat sätt tydligt placeras i ett större samhällsnära sammanhang. Fakta ska bygga på vetenskaplig grund och presenteras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Den nationella forskningen får plats men fokus ska ligga på den samlade kunskapen i ett internationellt perspektiv. Planeten Östersjön Nya biologin Se hjärnan Fördelar för användaren Att på ett ställe kunna ta del av den samlade kunskapen inom ett aktuellt ämne. Att få tillgång till saklig och vetenskapligt baserad information för att kunna bilda sig en uppfattning i viktiga frågor. Vill ni vara med? Infact är ett flexibelt koncept för er som arbetar med forskningsinformation. Infact är byggt för återanvändning och vi vill gärna dela med oss. Vi erbjuder ett tekniskt välutvecklat och pedagogiskt fungerande system som klarar flera språk, medier och interaktivitet. Ni kan koncentrera era resurser på innehållet. För ytterligare information kontakta redaktionen på forskning.se red@forskning.se Tel + 46 (0)8 546 44 000 (vx)
Sökord: Vetenskap fakta infact
Ämne: Forskning och kultur
Kategori: Lärobjekt lärare
Författare: Redaktionen Forskning.se
Medförfattare: Vetenskapsrådet
År: 2008
Språk: Svenska
Nivågradering: Gymnasium/vux,Högskola,Övriga,
Filnamn: Länka till teman.4.303f5325112d733769280004358.html
Filtyp:   html (Mediatyp: link)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2008.04.29 09:03
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif