Hem arrow Alla kategorier arrow FolkhälsoForum, Nr 3: 2005

Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

FolkhälsoForum, Nr 3: 2005

Informationsblad för folkhälsoarbete och samhällsmedicin i Gävleborg. FolkhälsoForum är till för att de som arbetar inom folkhälsoområdet för att kunna utbyta erfarenheter och dela med sig av ny kunskap. Speciellt viktigt är att ta upp goda exempel på metoder och konkret verksamhet samt förmedla och knyta kontakter. Ansvarig utgivare: Ola Westin, samhällsmedicinsk chef. Redaktör: Nils-Inge Enlund, adm. Sökord: hälsofrämjande sjukhus sjukvård folkhälsovetenskap hälsopedagogik folkhälsa friskvård folkhälsoekonomi arbetsliv rehabilitering folkhälsoarbete hälsovård. INNEHÅLL: *VÄRLDSHÄLSODAGEN — den 7 april *LANDSTINGSPLANEN — ett styrdokument som ger folkhälsoarbetet ökad tyngd och ny fart *EN MER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO OCH SJUKVÅRD – ett nationellt målområde som lyfts fram i landstingsplanen *HÄLSOFRÄMJANDE SJUKHUS — bilder från årets nätverkskonferens i Uppsala *BEST PRACTICE FOR BETTER HEALTH — rapport från en internationell konferens för ökad kvalitet i folkhälsoarbetet *”ÅRETS FOLKHÄLSOINSATS I GÄVLEBORG” — ett nytt folkhälsopris *LÄSTIPS — folkhälsa i historiskt och globalt perspektiv *AKTUELLA KONFERENSER *VAD ÄR FOLKHÄLSA & FOLKHÄLSOARBETE?
Sökord: Forskning tobak alkohol droger
Ämne: Medicin
Kategori: Lärobjekt lärare
Författare: Samhällsmedicin Gävleborg (SMG)
Medförfattare: Upphovsrätt varje enskild författare i publikationen
År: 2005
Språk: Svenska
Nivågradering: Gymnasium/vux,Högskola,Övriga,
Filnamn: FhF2005nr3.pdf
Filtyp:   pdf (Mediatyp: application/pdf)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2010.02.16 20:50
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif