Hem arrow Alla kategorier arrow Case - Lin i Hälsningland

Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Case - Lin i Hälsningland

Målet är att caset ska kunna användas i undervisning bland högskolestudenter inom kurser i organisationsteori och företagsledning. För att få grepp om detta komplexa case gäller det först att sätta sig in i nuläget. Caset går att analysera ur många perspektiv, men det gäller att prioritera utifrån vad man bedömer som viktigast. Tage Klingberg beskrev under en föreläsning VD-dilemmat. En ideell förening får drivas med vinst. En eventuell vinst måste användas inom föreningens verksamhet. Linberedning Hälsingland är en ideell förening som har allmännyttiga ändamål. Det tycks ändå saknas ett genuint intresse bland medlemmarna vad det gäller detta allmännyttiga mål. Caset avslutat med frågeställningar och diskussionsfrågor som kan diskuteras/refekteras över som studieuppgift. Ett StudentCase som skrivits av student/er på b- och c-nivå vid Institutionen för Ekonomi, Högskolan i Gävle – Gävle Case Forum. Obearbetat med problem och/eller lösningsförslag samt källförteckning. © Författarna till casen.
Sökord: Organisationsteori intressenter ledarskap målstyrning
Ämne: Ekonomi och näringsväsen
Kategori: Projekt- och specialarbeten
Författare: Anna Laurell, Ulrika Nilsson, Bengt-Olov Renöfält, Maria Skeppstedt
Medförfattare:
År: 2001
Språk: Svenska
Nivågradering: Högskola,Övriga,
Filnamn: case_lin.pdf
Filtyp:   pdf (Mediatyp: application/pdf)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2009.04.14 15:18
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif