Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

DagDok - Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen

DagDok är Dag Hammarskjöldbibliotekets webbguide till FN-dokumentationen, som visar dig sökvägar till originaldokument, referenser och länkar till fulltextmaterial på FN:s officiella hemsidor och titlar i Dag Hammarskjöldbibliotekets online-katalog. Den ger även bakgrundsinformation om FN:s arbetsformer och verksamhetsområden och slussar dig vidare till fördjupad informationssökning genom tips om index, specialdatabaser och ämnesportaler. DagDok har nu anpassats till nya tekniska lösningar och krav samt en modernare layout. Uppdatering av innehåll och nya inmatningar sker kontinuerligt för att hålla den ā jour med FN-organisationens arbete och publicering. Innehållet kan sökas i en för DagDok uppbyggd sökmotor men kan även lokaliseras via Google. Länkning till enskilda sidor i basen är möjlig. Databasen innehåller även ett frågeformulär, som ger utökade möjligheter till information inom detta område.
Sökord: Internationellt fred krig säkerhet
Ämne: Bok- och biblioteksväsen
Kategori: Bibliotekens sökguider
Författare: FN-bibliotek och informationscentra
Medförfattare: Dag Hammarskjöldbiblioteket, Gunnel Thorén
År: 2009
Språk: Svenska
Nivågradering: Gymnasium/vux,Högskola,Övriga,
Filnamn: Okänd
Filtyp:   org/ (Mediatyp: link)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2009.03.29 11:05
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif