Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Digitaliserade tidningar på Internet

Digitalisering av tidningar har gjorts och görs på många håll i världen. På hemsidan följer en del exempel. För en mer omfattande förteckning över digitaliserade dagstidningar se Newspaper digitization projects. En del av tjänsterna kräver att man använder en speciell webbläsare och/eller någon typ av insticksprogram (plug-in). Följ i så fall de anvisningar som ges. Hemsidan tar upp digitaliserade tidningar från bl a: * Danmark * Estland * Finland * Frankrike * Holland * Indonesien * Lettland * Norge * Nya Zealand * Serbien * Spanien * Storbritannien * Sverige * Tyskland * USA * Österrike.
Sökord: Press e-boksläsare dagstidningar
Ämne: Tidningar
Kategori: Bibliotekens sökguider
Författare: Kungl. biblioteket
Medförfattare: Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se
År: 2008
Språk: Svenska
Nivågradering: Högskola,Övriga,
Filnamn: Okänd
Filtyp:   se/soka/internet/digitaliserade/ (Mediatyp: link)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2008.12.16 15:10
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif