Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Informationssökning - för vårdvetenskap & sjuksköterskor

Presenterara Grunderna i sökmetodik och utvalda databaser. Presentationen är gjord i http://www.pachyderm.org eller gå direkt till http://pachyderm.nmc.org/ (ny webbadress) PACHYDERM - Helt webbaserat system där du skapar presentationer i Flash, för lärobjekt m m. Enkelt använda med flera mallar. Bl a mycket lämpligt för bibliotektmoduler. Man arbetar helt emot webben och systemet komprimerar upp Flashfiler. Systemet har även eget mediebibliotek där kan dela med sig av material med andra enkel, enkel söka material etc. Systemet kan vara mycket lämpligt för enkelt skapa lärobjekt/moduler för t ex projektet Stora sökguiden. Exemplet är för att visa bibliotekarier som ofta har en Power Piont-presentation i datorn och studeterna ngt på papper - i format åhörarkopior. Pedagogisk är produktionen ett stöd för student i efterhand eller om man inte varit med - bilderna är inte klickbara till databasen, det är olika på olika bibliotek och det skall ju studenterna lära sig. Mallen är därför generisk i detta fall - oavsett ämne eller lärosäte.
Sökord: Informationskompetens omvårdnad databaser tidskrifter
Ämne: Medicin
Kategori: Bibliotekens sökguider
Författare: Mats Brenner
Medförfattare: Marianne Hultén
År: 2007
Språk: Svenska
Nivågradering: Högskola,Övriga,
Filnamn: Okänd
Filtyp:   org/pachyderm/presentations/00-4867-29-29007-47-41800011512495124-47312626-128/ (Mediatyp: link)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2008.06.19 11:18
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif