Hem arrow Om Digiref.se

Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader
Om Digiref.se  E-post

Sök och ladda hem lärobjekt - Bli medlem - Dela med dig 

Här hittar du lärobjekt och undervisningsmaterial. Allt är material är fritt och granskat av redaktionen hos Digiref. I arkivet i Digiref hittar du s k öppna lärresurser, digitalt material som medlemmar i Digiref vill dela med sig av till andra, både för egna studier men även för undervisningsituationer. Vi använder licenshanteringssystem Creative Commons för att du enklare skall kunna veta vilken upphovsrätt materialet har och på vilka villkor du kan använda lärobjekten.

Vi som står bakom Digiref är Högskolan i Gävle (Högskolebiblioteket, Gävle Case Forum), Länsmuseet, Bibliotek Gävleborg och CFL i Söderhamn (Centrum för Flexibelt Lärande). Tidigare stöjande organisation mellan år 2007-2009 var CUL i Hudiksvall (Centrum för utveckling och lärande).

digiref_logo.gifI Digiref hittar du alltså digitala lärobjekt, multimedia för undervisning som bl a lärare skapat och önskar dela med sig av. Här finns även digitalt referensmaterial och undervisningsmoduler från bibliotek kring informationssökning för studier/forskning. Webblänkar och digitalt material från museerna finns även här och ett noga sorterat urval av föredömliga s k StudentCase (fallbeskrivningar), specialarbeten och projektarbeten av framförallt studenter vid Högskolan i Gävle för vägledning i bl a case-skrivande, för uppsats- och projektarbete (detta ur referenssynpunkt, upplägg och innehåll).  Du hittar även artiklar från papperstidskrifter som e-publicerats och därmed är sökbart både i Digiref.se och via vanliga sökmotorer på Internet - detta för att öka tillgänglighet och spridning framförallt forskningsbaserade artiklar med speciellt framtagna frågeställningar som kan användas för undervisning eller självstudier (bl a i samverkan med bl a tidskriften FORSKNING) .

I samverkan med Miro Community och bl a nätverksgruppen inom ITHU för OERs - kan du även se videos (klicka på menyfliken Videos) om vad öppna lärresurser är och hur upphovsrättslicens-systemet Creative Commons används.

Redaktionen

Digiref har en redaktion som granskar materialet och lägger till metadata om så behövs för att du enklare skall kunna hitta vad du söker efter. Redaktionen och består lärare,  IKT-pedagog, bibliotekarie och vid behov arkivarie. Vill du kontakta redaktionen, e-posta till Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller  Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Bli medlem

Du kan enkelt bli medlem i Digiref (det är gratis). Du klickar på fliken "Bli medlem" och registrerar dina personuppgifter. Efter du gjort detta får du ett e-post som bekräftesle. Efter att vi på redaktionen har godkänt dig och uppgraderat dig till publicist i Dirgiref så får du ett e-post med en bekräftelse att du nu kan börja lägga in digitalt material (filer och webblänkar) i arkivet.

Bli samverkanspartner

Digiref vill förstås ha samverkanspartners, både för att få in mer material men även för att få bra information till "Tips och råd" och texter till "Aktuellt" på webbplatsen. Hör även av dig om du vill synas på Digiref! Kontakta: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Ladda hem informationsblad

Här finns flyer, informationsbroschyr och affisch för dig att ladda hem om du vill informera om Digiref:

Folder för webb eller utskrift på färg/laserskrivare

Folder för tryck

Affisch för tryck

Kontaktadresser

Redaktionen: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Webmaster: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Högskolebiblioteket i Gävle, Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den  

Mer om Creative Commons

Grundregler i alla licenserna är att alla Creative Commons licenser har ett antal gemensamma regler. Samtliga licenser låter dig

  • behålla din upphovsrätt
  • tydligt tala om att andra människors rätt att t.ex. citera och kopiera verket för privat bruk inte påverkas av licensen.

Läs mer på: http://www.creativecommons.se

 

Mer om öppna lärresurser och OER

Öppna lärresurser I KK-Stiftelsens rapport 2006 ”Att ge bort kunskap gratis: framväxten av öppna lärresurser” sid 9, beskrivs Öppna Lärresurser som: ... OER-projekt (open educational resources) kan bredda allas tillgång till studier, men mest av allt för icke-traditionella grupper av studerande. Därigenom breddas deltagandet i högre utbildning. Projekten kan bli ett effektivt sätt att främja livslångt lärande, både för individer och för myndigheter. De kan också överbrygga gapet mellan icke-formell, informell och formell inlärning.

Vad är lärresurser? Den definition på OER som för närvarande oftast används är "digitaliserat material som tillhandahålls kostnadsfritt och öppet för lärare, studerande och självstuderande att och återanvända vid undervisning, studier och forskning" En annan intressant rapport är : Open educational practices and resources : OLCOS roadmap 2012 Rapporten finns fritt på nätet via www.olcos.org. OLCOS betyder Open eLearning Observatory Services. I rapporten talas bl a om bl a om Open Educational Resources in a European perspective.

 

oer-logo-300dpi.pngDefinition av OER (Öppna lärresurser på engelska) Open educational resources (OER) are an Internet empowered worldwide community effort to create an education commons. The term "open educational resources" was first adopted at UNESCO's 2002 Forum on he Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries funded by the William and Flora Hewlett Foundation. Open educational resources are educational materials and resources offered freely and openly for anyone to use and under some licenses re-mix, improve and redistribute. Open educational resources include:

  • Learning content: full courses, course materials, content modules, learning objects, collections, and journals.
  • Tools: Software to support the creation, delivery, use and improvement of open learning content including searching and organization of content, content and learning management systems, content development tools, and on-line learning communities. [Wikipedia] ...... 

Historik år 2007 - 2009:

Pressmeddelande

Webbplats för öppna lärresurser Digiref.se - Enklare kan det inte bli

Högskolan i Gävle och flera regionala samverkanspartners, har skapat en webbplats för öppna lärresurser, Digiref.se för nationell användning. Syftet med Digiref är att sprida kännedom och öka användningen av s k öppna lärresurser och lärobjekt. Sök och ladda hem lärobjekt - Bli medlem - Dela med dig, är vårt mål med Digiref. I Digiref.se kommer man kunna hitta lärobjekt och undervisningsmaterial. Allt är material är fritt och granskat av redaktionen hos Digiref. I arkivet i Digiref hittar du s k öppna lärresurser, digitalt material som medlemmar i Digiref vill dela med sig av till andra både för egna studier men även för undervisningsituationer. I Digiref.se används även licenshanteringssystem Creative Commons för att man enklare skall kunna veta vilken upphovsrätt materialet har och på vilka villkor det kan användas. Digiref.se hittar du på webbadressen: www.digiref.se Digiref.se har fått finansiellt stöd av Länstyrelsen i Gävleborg, och vi som står bakom Digiref.se är bl a CUL i Hudiksvall (Centrum för utveckling och lärande), Hudiksvall Näringslivs AB, Högskolan i Gävle (Högskolebiblioteket - Learning Center), Länsmuseet i Gävleborg och Bibliotek Gävleborg. Öppna lärresurser är digitaliserat material som tillhandahålls kostnadsfritt, är öppet för lärare, studerande och självstuderande att använda vid undervisning, studier och forskning. Mer om öppna lärresurer: http://www.hig.se/Biblioteket/Distansstudier-Flexibelt-larande/Pedagogiskt-stod/Oppna-larresurser-OER.html

 

Webbplatsen Digiref.se är skapad med webbpubliceringsverkyget Joomla! tillsammans med webbyrån Kodamera AB i Göteborg. Kodamera har med mycket gott resultat levererat en webbplats med anpassad design och funktionalitet utifrån våra önskemål. Vi har nu en webbplats byggd på en beprövad plattform och ett effektivt administrationsgränssnitt med möjlighet till ytterligare anpassningar och förbättringar i framtiden.

 

 

 
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif